Choices

rain fills shells picked for Nana. grandchildren went home.